Съобщения
Областна администрация Перник въвежда комплексна административна услуга, съвместно с НАП Перник
25.01.2017

Областна администрация Перник информира, че считано от 01.01.2017г., съвместно с НАП, въвежда комплексна административна услуга. Административната услуга освобождава участниците в различни процедури от задължението да представят удостоверение за наличие или липса на задължения. Информацията ще бъде служебно набавяна и използвана при възлагане на обществени поръчки, подписване на договори, провеждане на търг, издаване на индивидуален административен акт и др.

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия