Съобщения
Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Българската армия
03.02.2017

Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Българската армия.

Обявените длъжности за военна служба във военните формирования от Сухопътни войски са 486 броя.

Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник.

Срок за подаване на документи – 06.03.2017 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия