Новини
Областният управител Васил Михайлов проведе заключителна работна среща във връзка с провеждането на изборите за Народни представители на 26.03.2017 г.
22.03.2017

Областният управител Васил Михайлов проведе заключителна работна среща с организационно-техническите екипи на общините от област Перник, преди провеждането на изборите за Народни представители на 26.03.2017 г.

В присъствие на заместник областния управител и ръководител на организационно-техническия екип екипа на ОА Перник - Мирослав Стоицев, на случаен принцип бяха раздадени печатите за запечатване на помещенията, в които ще съхраняват изборните книжа след провеждане на изборите. Печатът се ползва от комисия, определена със заповед на кмета на съответната община.

За гласоподавателите от област Перник вече са доставени 126 500 бюлетини за предстоящите избори за народни представители. Избирателните списъци са предадени по утвърден ред на общинските администрации за работа. Хартиените бюлетини за гласуване и протоколите за изборите ще бъдат раздадени в съботния ден по утвърден график на шестте общини в региона.

Представители на ОД на МВР и РД ПБЗН представиха отчет за извършените съвместни обследвания на помещенията за секционните избирателни комисии /СИК/. Проверени са всички 264 СИК, като при някои от тях са установени нередности. Те ще бъдат повторно инспектирани, за да бъде проверено изпълнението на направените предписания.

Бяха обсъдени и други въпроси от оперативен порядък, свързани с боравенето с изборните книжа и материали от страна на секционните избирателни комисии, както и отчитане на изборния ден - откриване, активност по часове и закриване на изборния ден.

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия