Новини
Искания и жалби от представителите на животновъдите в област Перник бяха разгледани на работна среща на Областния съвет по земеделие и гори
07.04.2017

Искания и жалби от представителите на животновъдите в област Перник бяха разгледани на работна среща на Областния съвет по земеделие и гори.
На председателстваното от заместник областния управител инж. Мирослав Стоицев и в присъствието на областния управител Васил Михайлов, заседание, бяха засегнати най – вече теми, свързани с отдаването на пасищата, мерите и ливадите от общинския и държавен поземлен фонд, по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ. Обсъден бе и начина на трайно ползване на земеделските имоти и други съществени въпроси от страна на животновъдите.
След продуктивен диалог бяха взети решения в рамките на своите компетенции, всички заинтересовани страни да направят необходимото и в работен порядък, да се предприемат нужните мерки. Обща идея е намирането на подходящо място в областния център, където местните фермери да излагат и продават своята продукция. Да бъдат облекчени максимално откъм регулации и бюрократични процедури.
На срещата присъстваха представители на Областна дирекция „Земеделие, Областна дирекция“ ДФ „Земеделие“, Областна дирекция „Безопасност на храните“, представители на общински администрации и председателят на „Земеделски професионален съюз“.
Полезността от срещата породи желание за организиране на провеждането на регулярни такива и в по-широк формат.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия