Новини
Ирена Соколова в работна среща по изпълнението на Националния план за действие по заетостта
13.06.2017

Областният управител се срещна с директора на дирекция „Регионална служба по заетост” – София Полина Маринова. На нея беше изискана конкретна информация за хода на изпълнението на мерките, заложени в Националния план за действие по заетостта в област Перник. Маринова представи програмите за трудова заетост за второто шестмесечие и конкретните бенефициенти по тях, като обърна специално внимание на тези, в които може да участва Областна администрация Перник.
Соколова изрази загриженост от факта, че за някои от програмите не е предвидено достатъчно финансиране за област Перник през 2017г. В разговора стана ясно, че годишният финансов ресурс се разглежда на всяко тримесечие и всяка реализирана икономия създава възможности за преразпределение.
В срещата взе участие и Росен Симеонов – директор на Бюрото по труда – Перник. Той изказа своята готовност за ползотворно сътрудничество и докладва за равнището на безработица в Пернишка област, което към 31.05.2017г.  е 5,8%.
Областният управител не скри задоволството си от изнесените данни, които сочат ниско ниво на безработица в областта и очертаната трайна тенденция на спад в сравнение с изминали години. Заедно с това, участниците в срещата единодушно подчертаха значението на програмите за заетост, реализирани чрез бюрата по труда и насочени към специфични групи безработни, като подчертаха приноса им  за балансиране на пазара на труда. Беше постигнато споразумение за гъвкав подход при реализиране на мерките на Националния план и пълноценно усвояване на финансовия ресурс, обезпечаващ реализирането му.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия