Новини
Ирена Соколова обмени мисли и мнения със стажантите в Областна администрация Перник
28.07.2017

Областният управител Ирена Соколова се срещна със стажантите в Областна администрация Перник. По време на срещата те обмениха мисли, мнения и споделиха идеи за развитието на образователната система и сътрудничеството между държавните институции и училищата.

Администрацията е обучаваща организация в проект на МОН „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

„Като ръководител, за мен е важно да чуя техните впечатления за работата на администрацията и как стажът им е помогнал за развитието на техните способности. Комуникацията и обратната връзка, която ми дадоха, за пореден път доказва, че практическите дейности в работна среда спомагат за личностното развитие и придобиването на реален опит и знания”, заяви Соколова.

Младежите споделиха с губернатора, желанието си да продължат да надграждат своите умения и да се развиват в сферата на изучаваната от тях специалност. Те изказаха благодарност и удовлетвореност от наученото в администрацията.

Областна администрация има сключени три договора с висши училища - УНСС, София,  Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", София и Югозападен университет, Благоевград.

Разбира се, вратите на администрацията са отворени за студенти, желаещи да проведат своите летни стажове при нас.

Областна администрация-Перник участва и в провеждането на летни студентски стажове в централните, областните и общинските администрации.

Те се провеждат централизирано – по инициатива на дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет, или децентрализирано – по инициатива на отделна администрация.

За всеки стажант се изготвя индивидуален план, съобразен с неговите интереси, желания и свързан с неговата специфичност на обучение.

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия