Новини
Министерски съвет одобри отпускането на средства за укрепителните дейности в квартал Рудничар
03.08.2017

На вчерашното си заседание Министерският съвет прие Постановление за одобрение на допълнителни разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. С постановлението е одобрена и сумата за укрепване на засегнатия от незаконен въгледобив, квартал Рудничар.

Това стана възможно след поетия ангажимент от заместник-министрите на  енергетиката Красимир Първанов и икономиката – Любомир Борисов, по време на работната им среща при областният управител Ирена Соколова. Като членове на Междуведомствената комисия за възстановяване и посмомагане, заедно със секретаря й Людмил Върбанов, те внесоха предложение за целевото финансиране. 

По бюджета на Община Перник се осигуряват общо 443 843 лв., от които 256 488 лв. - за изпълнение на проект за техническа ликвидация и преодоляване на последиците от старата и нова минна дейност за застрашените обекти на територията на кв. „Рудничар”, гр. Перник. Останалата сума в размер 187 355 лв. е за пострадали от земетресението през май 2012 г. домакинства, по отменени от административния съд решения на комисията за предоставяне или отказ на възстановителна помощ.

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия