Новини
Областният съвет по сигурност обсъди Плана за привеждане на област Перник в готовност за работа във военно време
10.08.2017

На първото заседание за годината на Областния съвет по сигурност, неговите членове бяха запознати с действията, който трябва да предприемат при преминаване на страната във военно положение.

На заседанието, ръководено от заместник областния управител Иво Иванов, беше разгледан Плана за привеждане на област Перник в готовност за работа във военно време, който е в съответствие с директивата, приета с постановление на Министерски съвет.

Представени бяха и задълженията на областния управител, който при обявяване на мобилизация или военно положение, организира и ръководи мероприятията за защита на населението. За упражняването на своите правомощия той се подпомага от Областния съвет за сигурност.

Със Заповед на областния управител, в него са включени директорите на Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Териториална дирекция „Национална сигурност”, Военно окръжие, Центъра за спешна медицинска помощ и представители на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт.

Съветът е създаден по Закона за отбраната и въоръжените сили и предстои Министерски съвет да приеме нормативен акт за неговите функции и дейност.

По време на срещата бяха направени препоръки към членовете на съвета и дадени насоки за предприемане на конкретни действия в учрежденията, които да допринесат за адекватното реагиране и запазване на добрата комуникация, както между отделните звена и областния управител, така и помежду им.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия