Конкурси
Съобщение - НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ВАКАНТНИТЕ ДЛЪЖНОСТТИ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
20.09.2017

Основните нормативни актове, необходими за подготовка за конкурса са:

  1. Закон за администрацията;
  2. Устройствен правилник на областните администрации;
  3. Закон за държавният служител;
  4. Закон за регионалното развитие;

 

Специалните нормативни актове, необходими за подготовка за конкурса са:

  1. Закон за здравето;
  2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
  3. Закон за Националния архивен фонд;
  4. Закон за водите;
  5. Закон за защита при бедствия.

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия