Съобщения
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник местности: м. АРБАНАС, м. ДОЛЕН АРБАНАС, м. ЛОЗЕТО и м. ШИРОКИ ДОЛ
27.09.2017

На основание Договор № ДГ-ОА-28/01.09.2017г. между Областна администрация – гр. Перник и "Геомера" ЕООД започва изработването на „Помощен план и план на новообразуваните имоти на териториите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ"  за местностите: м. АРБАНАС, м. ДОЛЕН АРБАНАС, м. ЛОЗЕТО и м. ШИРОКИ ДОЛ, гр. Радомир, общ. Радомир,
обл. Перник.

 

 

     Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да означат границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят копия от документи за собственост или ползване, данни за собствениците или ползвателите.

 

    Анкетирането на собствениците и ползвателите ще се проведе в сградата на Община Радомир, съгласно приложения график.

 

 

Имот №

Местност

Дата

Час

от

до

от

до

1

566.87

Лозето

17.10.2017г.

20.10.2017г.

09:00

12:00

2

2.72

Арбанас

16.10.2017г.

17.10.2017г.

09:00

12:00

3

35.6

4

509.15

5

10.4

Долен Арбанас

16.10.2017г.

16.10.2017г.

09:00

12:00

6

37.1

Широки дол

16.10.2017г.

16.10.2017г.

09:00

12:00

7

34.3

09:00

12:00

8

34.4

09:00

12:00

 

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия