Съобщения
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, местности: м. ПЕШОВИ ЛИВАДИ и м. ГАНЬОВЕЦ
27.09.2017

На основание Договор № ДГ-ОА-28/01.09.2017г. между Областна администрация – гр. Перник и "Геомера" ЕООД започва изработването на „Помощен план и план на новообразуваните имоти на териториите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ"  за местностите: м. ПЕШОВИ ЛИВАДИ и м. ГАНЬОВЕЦ, гр. Перник, общ.  Перник, обл.  Перник.

 

     Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да означат границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят копия от документи за собственост или ползване, данни за собствениците или ползвателите.

 

    Анкетирането на собствениците и ползвателите ще се проведе съгласно приложения график.

 

Имот №

Местност

Дата

Час

Сборен пункт  за

провеждане на анкета

от

до

от

до

1

726.39

Пешови ливади

16.10.2017г.

18.10.2017г.

09:00

12:00

Сградата на Община Перник

2

16.108

Ганьовец

18.10.2017г.

20.10.2017г.

09:00

12:00

Сградата на Община Перник

3

16.108

Ганьовец

19.10.2017г.

19.10.2017г.

14:00

17:00

Сградата на

Кметство кв. Църква

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия