Съобщения
Министерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Сухопътните войски
26.09.2017

Министерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Сухопътните войски.

Обявените длъжности за военна служба в Сухопътните войски са 188 броя и са в гарнизони София, Благоевград, Враца, Смолян, Асеновград и Ямбол.

Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник.

Срок за подаване на документи – 07.11.2017 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия