Конкурси
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт – Регионално развитие” /социални, стопански и правни науки/
07.11.2017

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК,

 

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-158/23.10.2017 г. на областния управител на област Перник, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Владислав Валериев Василев;

2.    Оливера Юлиянова Енчева;

3.    Виолета Страхилова Петрова – Младенова;

4.    Лилия Ангелова Георгиева;

5.    Елизабет Темелкова Червенкова;

6.    Надя Валериева Тасева;

7.    Илияна Искренова Рангелова;

8.    Кирил Николаев Стаматиев;

9.    Дияна Маринова Борисова;

10.  Ваня Иванова Банкова-Борисова;

11.  Райна Николова Александрова;

12.  Гошо Крумов Кирилов;

13.  Събка Михайлова Николова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.11.2017 г. от 09.30 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, зала „Ерма”.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 15.11.2017 г. в 12.00 часа, в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, зала „Ерма”.

Кандидат, постигнал резултат над минималния, се допуска до интервю на 15.11.2017 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, зала „Ерма”.

ІІ. Не се допускат до конкурс кандидатите:

-        

ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия