Новини
Работна група ще проучва потребностите на работодателите за работна сила
13.02.2018

Работна група ще проучва потребностите на работодателите за работна сила.

Това стана ясно на проведеното днес заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

Със Заповед на областния управител Ирена Соколова ще бъде сформирана работна група за провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта. Групата следва да организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в областта, като предостави и разпространи сред тях анкета за потребностите от работна сила. Обобщената информация ще бъде докладвана на губернатора на следващо заседание на комисията.

Друга важна точка от дневния ред на днешното заседание, председателствано от заместник областния управител инж. Васил Павлов,  беше обсъждането на обобщеното предложение за държавен план-прием в профилираните, професионалните гимназии и средните училища от област Перник за учебната 2018/2019 г.

Комисията прие единодушно предложението за държавен план-прием за следващата учебна година, изготвено от Регионално управление на образованието – Перник.

За Община Перник се предвижда през новата учебна година да бъдат разкрити 30 паралелки с капацитет от 720 ученици, в следните специалности: „Чужди езици”, „Екскурзоводско обслужване”, „Математически науки”, „Природни науки”, „Приложно програмиране”, „Организация на туризма и свободното време”, „Недвижими имоти”, „Банкова охрана и инкасова дейност”, „Шивачество”, „Шлосерство”, „Телекомуникационни системи”, „Компютърна техника и технологии”, „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника”, „Автотранспортна техника”, „Интериорен дизайн”, „Строителство и архитектура”, „Компютърна графика”, „Електрически инсталации”, „Парково строителство и озеленяване”, „Металургия на черните метали”, „Електрообзавеждане на производствата”, „Технология в биопроизводствата”, „Бизнес-администрация”, „Икономическа информатика”, „Електронна търговия”, „Търговия”, „Икономика и мениджмънт”, „Производство на кулинарни изделия”, „Производство на сладкарски изделия” и  „Кетъринг”.

За Община Радомир – 6 паралелки с капацитет от 144 ученика в следните специалности: „Компютърна техника и технологии”, „Промишлена електроника”, „Експлоатация на автомобилния транспорт”, „Автотранспортна техника”, „Математически науки” и „Приложно програмиране”.

За Община Брезник – 1 паралелка с капацитет от 24 ученика в специалност „Софтуерни и хардуерни науки”.

За Община Трън – 1 паралелка с капацитет от 24 ученика в специалност „Хуманитарни науки”.

За Община Земен – 1 паралелка с капацитет от 24 ученика в специалност „Малък и среден бизнес”.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия