Новини
Превантивни мерки във връзка с обилното снеготопене
04.03.2018

Областният управител предприе стъпки за контрол и превенция на разливи и наводнения връзка с възникващата хидрометеорологична обстановка в страната.

Ирена Соколова изпрати указателни писма на собствениците на 30-те язовира в област Перник и е в постоянен контакт с тях, изисквайки информация за нивото на водните обеми, годността и състоянието на хидротехническите съоръжения. 

Съгласно получени писма от Министерството на околната среда и водите и Държавната агенция за метрология и технически надзор, губернаторът е създал организация за изпълнение на задълженията за предприемане на превантивни мерки и постоянно наблюдение на язовири, намиращи се на територията на областта, от техните собственици и арендатори.


“Сведението е с превантивен характер, с оглед на очакващите се валежи и обилно снеготопене. По този начин осигуряваме бързо и адекватно реагиране в случай на аварийни ситуации. Концесионерите са получили указания да подават информация за актуалните водни нива на реките и язовирите, както и да поддържат хидротехническите съоръжения. Осигурено е денонощно наблюдение на определени критични точки по поречията в отделните общини”, заяви Ирена Соколова.


Най-големият язовир в областта - яз. „Студена“ - е с наличен обем 13 700 000 куб.м. от общо 25 000 000 куб.м.


По подадени данни всички останали язовири са в допустим обем и със свободен такъв под кота преливник. Речните корита в общините са проводими и няма повишаване на водните нива към момента. Кметовете на населени места, както и областния и общинските дежурни по сигурност са предупредени и в организационна готовност да наблюдават нивата на реките.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия