Новини
Единствена по рода си среща на високо равнище, посветена на противодействието на корупцията, организира Ирена Соколова в Перник
14.05.2018

Днес се проведе разширено заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Областният управител Ирена Соколова заедно с министъра на вътрешните работи Валентин Радев откриха заседанието, на което бяха представени последните промени в Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

По покана на Соколова специални гост-лектори на форума бяха Пламен Георгиев - председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) и главният секретар на МВР Младен Маринов. На разширеното заседание на областния обществен съвет специално участие взеха областните и заместник областните управители на областите Велико Търново, Монтана и Габрово и директори на ОД на МВР от страната.

Това е първото събитие от подобен род в страната с участници на високо равнище. Чрез организацията му Ирена Соколова за пореден път доказва, че взаимодействието на институциите дава най-добрия резултат за гражданите.

Губернаторът отбеляза, че превенцията и противодействието на корупцията е един от ключовите управленски приоритети и е необходимо в цялата страна на местно ниво да бъдат положение усилия в тази насока.

На съвета присъстваха освен неговите членове – ръководителите на териториалните структури от областта. Събитието предизвика голям интерес и оживена дискусия, като бяха отправени много и важни въпроси.

В хода на заседанието бяха дадени разяснения по новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Георгиев даде подробна информация за структурата и функциите на новосъздадения орган. На срещата стана ясно, че с окончателно прието допълнение на ЗПКОНПИ Народното събрание удължава до 8 юни срока за подаване на ежегодните декларации за имущество и конфликт на интереси за 2017 г.

С одобреното допълнение на закона се уеднаквява срокът за лицата, които подават ежегодни декларации, със срока, в който имущество и интереси трябва да декларират и онези, за които това задължение възниква за първи път.

Маринов изнесе подробен доклад за въведените антикорупционни политики и мерки. Той представи статистика за нивото на корупция по области в страната ни и методите за нейната превенция. Предвиждат се антикорупционни обучения на служителите на МВР и общинските и областните администрации.

Участниците изказаха своето задоволство и благодарност към губернатора за навременната и изключително полезна информация.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия