Новини
Съвместни приемни на Областния управител и директора на ОД на МВР Перник по общините от област Перник
14.05.2018

Съвместни приемни на Областния управител и директора на ОД на МВР Перник по общините в област Перник.

Това предвиждат Ирена Соколова и комисар Димитър Попов.

В продължение на ползотворната работа на двете институции, двамата ще посетят общинските центрове, където ще изслушат граждани.

Предвиждат се и срещи с жителите в малките и отдалечени, слабонаселени места.

Това са само част от инициативите, които са с насоченост към по-добра комуникация между населението на област Перник и отговорните органи на изпълнителната власт.

Основна цел е получаването на възможно най-много и коректна информация, директно от всички точки на областта.

„Гражданското общество е коректив на изпълнителната власт. Чрез провеждането на тези дискусии ще увеличим каналите на комуникация, чрез които получаваме различни сигнали от хората. Така можем своевременно и  по-ефективно да потърсим начин за разрешаването на поставените от тях казуси” , заяви Ирена Соколова.

Комисар Попов също изрази задоволството си от добрата съвместна работа с областния управител. Той изказа своите благодарности към нея за поемането на инициативата и я поздрави за активната й дейност в полза и интерес на гражданите.

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия