Конкурси
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността" Главен експерт "Административен контрол"
15.05.2018

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК,

 

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-52/09.05.2018 г. на областния управител на област Перник, реши:

Не допуска до конкурс кандидатът:

Филипа Красимирова Велинова - Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

 

 

ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА  /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия