Новини
Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход за академичната 2018-2019 година
16.05.2018

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България:

Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);

Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2017-2018 година;

Стипендии за обучение в чужбина (RISP).

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:                                                                                  

Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 15ти Май 2018 година.

Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25ти Юли 2018. Системата ще бъде отворена за кандидатстване на 1-ви юни 2018 г.

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

Да заявяват открито ромския си произход;

Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска, или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина, или държава на местоживеене през академичната 2018-2019 година;

Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;

Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

 

Допълнителна информация може да получите на следната интернет страница:

http://www.romaeducationfund.hu/kak-da-kandidatstvate-za-stipendiya

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия