Съобщения
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите
18.05.2018

Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Съвместното командване на силите

Обявените вакантни длъжности за военна служба в Съвместното командване на силите са 27 (двадесет и седем) броя за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник.

Срок за подаване на документи – 24.08.2018 г.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия