Съобщения
Министерство на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част
23.07.2018
Mинистерството на отбраната обявява вакантни длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част
Обявените вакантни длъжности за военна служба в Националната гвардейска част са 50 (петдесет) броя за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник.
Срок за подаване на документи – 14.09.2018 г.

 

 

 

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия