Поздравителен адрес за 18 август - Ден на миньора
18.08.2017

Три сериозни пътни обекта в Област Перник ще бъдат изградени, възстановени и ремонтирани
10.08.2017
Три сериозни пътни обекта в Област Перник ще бъдат изградени, възстановени и ремонтирани. Това стана факт след проведената среща на областния управител Ирена Соколова и председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Дончо Атанасов. Двамата, заедно с директора на Областно пътно управление Перник Румен Сачански, обсъдиха състоянието на пътната инфраструктура на територията на областта и договориха поетапното рехабилитиране и подобряване на важни пътни участъци.  След дългогодишни усилия, най-накрая ще бъде направен цялостен основен ремонт на пътя Рударци – Кладница. Вече е обявена и обществена поръчка за избор на изпълнител, който да направи ремонта от км 0+000 до км 9+339. Предвижда се изпълнение...

Областният съвет по сигурност обсъди Плана за привеждане на област Перник в готовност за работа във военно време
10.08.2017
На първото заседание за годината на Областния съвет по сигурност, неговите членове бяха запознати с действията, който трябва да предприемат при преминаване на страната във военно положение. На заседанието, ръководено от заместник областния управител Иво Иванов, беше разгледан Плана за привеждане на област Перник в готовност за работа във военно време, който е в съответствие с директивата, приета с постановление на Министерски съвет. Представени бяха и задълженията на областния управител, който при обявяване на мобилизация или военно положение, организира и ръководи мероприятията за защита на населението. За упражняването на своите правомощия той се подпомага от Областния съвет за сигурност. Със Заповед на областния...

Областна администрация Перник ще публикува още три публични регистъра в портала за отворени данни
09.08.2017

Министерски съвет одобри отпускането на средства за укрепителните дейности в квартал Рудничар
03.08.2017
На вчерашното си заседание Министерският съвет прие Постановление за одобрение на допълнителни разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. С постановлението е одобрена и сумата за укрепване на засегнатия от незаконен въгледобив, квартал Рудничар. Това стана възможно след поетия ангажимент от заместник-министрите на  енергетиката Красимир Първанов и икономиката – Любомир Борисов, по време на работната им среща при областният управител Ирена Соколова. Като членове на Междуведомствената комисия за възстановяване и посмомагане, заедно със секретаря й Людмил Върбанов, те внесоха предложение за...

Ирена Соколова обмени мисли и мнения със стажантите в Областна администрация Перник
28.07.2017
Областният управител Ирена Соколова се срещна със стажантите в Областна администрация Перник. По време на срещата те обмениха мисли, мнения и споделиха идеи за развитието на образователната система и сътрудничеството между държавните институции и училищата. Администрацията е обучаваща организация в проект на МОН „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". „Като ръководител, за мен е важно да чуя техните впечатления за работата на администрацията и как стажът им е помогнал за развитието на техните способности. Комуникацията и обратната връзка, която ми дадоха, за пореден път доказва, че практическите дейности в работна среда спомагат за личностното...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия