Проведе се официална среща между областния управител Ирена Соколова и президента на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов
11.12.2017
Проведе се официална среща между областния управител Ирена Соколова и президента на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов. Визитата на синдикалния лидер е в рамките на двудневното заключително годишно заседание на Редовен Конфедеративен съвет, на което Перник е домакин. Губернаторът и лидерът на КТ „Подкрепа” обсъдиха теми от регионално и национално значение, сред които ангажиментите на синдикатите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, пазара на труда и пенсионната реформа. Акцент беше поставен върху възможностите и ангажимента за поемане грижата към работниците, обучението им и осигуряване на добра работна среда. Разисквани бяха и проблемите на структуроопределящите производства в областта с ролята на КТ Подкрепа...

В рамките на два дни област Перник председателства съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и Регионалния координационен комитет
10.12.2017
В рамките на два дни област Перник председателства съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и Регионалния координационен комитет.


 Съветът, ръководен от областният управител на област Перник Ирена Соколова, се проведе в община Разлог с участието на над 70 членове на РСР, както и много гости. Участие взеха областните управители от  петте области, София град, София област, Перник, Благоевград и Кюстендил, зам. -министрите на Българското председателство на Съвета на ЕС Олег Попов и на културата Румен Димитров, кметовете на общините, представители на всички министерства, ректори на университети, ръководители на териториални структури, представители на бизнеса от Югозападен регион и...

Областния управител откри новия компютърен кабинет в ПМГ "Христо Смирненски"
08.12.2017
Нов компютърен кабинет бе официално открит в ПМГ „Христо Смирненски“ – гр. Перник на 07.12.2017 година. Двадесет и пет компютърни конфигурации, лаптопи и принтери е размерът на дарението осигурено от община Лозана Швейцария за средното училище с организацията и посредничеството на Ирена Соколова, и съдействието на Българо-швейцарската търговска камара. 
 До края на годината се очаква втори транш от дарението, доставка с цифрова техника, която областният управител ще разпредели на институции в областта. "Приоритетни са училищата и оборудването с най-модерна техника на двете паралелките в област Перник по  "Приложно програмиране". Разбира се доброто ни сътрудничество с швейцарските дарители е факт и с екипът ми...

Областният управител Ирена Соколова проведе работна среща с председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов във връзка с топлоподаването на град Перник
07.12.2017
Областният управител Ирена Соколова проведе работна среща с председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов.


Заедно с председателя на Асоциацията на топлофикационните дружества в България Кремен Георгиев и директора на Топлофикация Перник Любомир Спасов обсъдиха проблематиката на спирането на топлоподаването в Перник, както и цялостната дейност на дружеството. Областният управител и председателят на КЕВР предложиха работа по съвместен подход и очертаване на трайни комуникационни канали, взаимоотшения за ранна диагностика и предотвратяване на бъдещи неизправности. 


„Спокойствието на гражданите е основен приоритет. Изисках днешната среща, не защото КЕВР или областният управител контролират частните дружества, а защото осигуряването на добро партньорство в...

Областният управител Ирена Соколова информира за актуалната обстановка в oбласт Перник sлед обилните валежи през изминалото денонощие,
02.12.2017
След обилните валежи през изминалото денонощие, oбластният управител Ирена Соколова информира за актуалната обстановка в oбласт Перник.    Основният водизточник на Перник – яз. „Студена“ е със свободен обем  13 736 000 л. на куб. м, наличният обем в язовира е 11 464 000 л на куб.м. Средният приток за последните 24 часа е 10 842 л. /с. Средната стойност на падналите валежи на територията на язовир „Студена“ е 60 л в секунда.  По подадени данни от областния и общинските дежурни по сигурност, има регистрирани сигнали за извънредни ситуации на територията на общините Перник и Радомир. Останалите общини са подали категорична информация, че няма...

Продължава активната работа на Областния щаб и отговорните институции във връзка с интензивните валежи
01.12.2017
Областният управител Ирена Соколова е в непрекъснат контакт с Националния щаб, главен комисар Николай Николов, кметовете на общини и населени места и всички отговорни институции във връзка с усложнените метеорологични условия и продължаващите обилни валежи от дъжд. Актуалната обстановка по данни, предоставени й от ръководителите на териториални звена и дежурните в областния и общинските Съвети по сигурност, към 20 часа е следната: Наблюдаваните основни язовири са с достатъчен свободен обем и състоянието им  се следи постоянно. През изминалия ден нивото на валежите постепенно се увеличава, като са достигнали следните стойности – язовир Пчелина 28 л./кв.м., язовир Извор 41 л./кв.м., язовир Ярловци...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия