Въвеждането на система за управление на качеството е поредната стъпка, насочена към подобряване работата на Областна администрация Перник
28.04.2017
 Областна администрация Перник е сред първите администрации, в които се въвежда  Обща рамка за оценка CAF (The Common Assessment Framework). До края на 2018 г. Институтът по публична администрация ще я въведе в 48 български администрации на национално, регионално и местно ниво по проект, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”.Първоначалната фаза на процеса ще продължи шест месеца, а целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията. Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в областната администрация, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите,...

Областният управител проведе работна среща по повод „замърсяването” на река Струма
27.04.2017
Областният управител проведе работна среща по повод „замърсяването” на река Струма с жълто-оранжев цвят, установено в района на квартал „Димова махала”. За категоричното изясняване на възможния причинител и с цел бъдещо предотвратяване на подобни явления, Васил Михайлов дискутира темата с директорът на РИОСВ, представители на община Перник и компетентните и отговорни по проблема институции и организации.След получен сигнал по „зелен телефон” на 15.04.2017 г. незабавно са информирани за случая компетентните органи. Те са извършили проверка и оглед на коритото на река Струма от моста при кметство Изток до моста в квартал Иван Пашов. Експресно направения анализ на водата е установил...

XIX - то Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника
25.04.2017
От 11 до 13 май Русенският университет отново ще проведе ежегодното изложение на техника и технологии, регистрирано като „Русенско изложение“. В годините то се превърнало в символ на модерни земеделие, транспорт и промишленост. Изложението е притегателен център за агрофирми, производители и гости. И тази година организатори на форума са инженерните факултети на Русенския университет, със съдействието на Министерството на земеделието и храните, Областна администрация – Русе, Община – Русе и Съюза на учените – Русе.Изложението на земеделска и автомобилна техника се провежда всяка година през месец май на територията на Русенския университет „Ангел Кънчев”, където се намира и единственият в...

Комисията по заетост одобри заявки на 8 работодатели за финансиране по схемата „Обучения и заетост за младите хора”
25.04.2017
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Перник проведе свое заседание за оценка на подадените заявки от работодатели в областта, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по схема „Обучение и заетост на младите хора“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.В рамките на заседанието бе направен подбор на заявките по утвърдена методика. По схемата са подадени 46 бр. заявки от работодатели на територията на областта за 23 работни места. Предстои списъкът на класираните 8 фирми да бъде оповестен и публикуван. Финансовият ресурс от 73 402 лв., не позволява всички подадени заявки да бъдат...

Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход за академичната 2017-2018 година
24.04.2017
Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за  студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България: Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP); Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP)...

Годишен план за работа прие областната комисия „Военни паметници” на свое заседание, председателствано от областния управител Васил Михайлов
20.04.2017
Годишен план за работа прие областната комисия „Военни паметници” на свое заседание, председателствано от областния управител Васил Михайлов.Представители на общините, Регионалния исторически музеи Перник, Исторически музей Радомир, Държавен архив Перник, Съюз на офицерите и сержантите от резерва и запаса, дружество „Военноинвалид”, начертаха амбициозна програма за преглед състоянието на всички 96 военни паметници на територията на област Перник, финансиране на дейности за извършване на ремонт и реконструкция, чествания на официални празници и съответстващи събития, оперативно решаване на различни въпроси съвместно с Министерство на отбраната.Като основно решение от проведеното заседание, комисията ще инициира приемането и изграждането на паметник на военнослужещи от област...

Търсене
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия