Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ с бенефициент Агенцията за социално подпомагане
10.04.2017
В началото на месец февруари 2017 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020 г. финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9ОP001-3.006.За  постигане на целите на проекта АСП ще си сътрудничи с всички 265 общини. В рамките на дейностите вече са наети 56 областни координатора в подкрепа на политиката по деинституционализация за деца и възрастни. Предстои обособяване на 28 областни мобилни екипи за индивидуална работа на място с...

Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Българската армия
03.02.2017
Mинистерството на отбраната провежда кампания по набиране на кандидати за военна служба в Българската армия. Обявените длъжности за военна служба във военните формирования от Сухопътни войски са 486 броя. Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg, сградата на Военно окръжие - Перник намираща се на адрес: гр. Перник, ул. Радомир, № 1, ет.3, тел. 076/602 866, 0882 552 003, както и в офисите за водене на военен отчет в общините от област Перник. Срок за подаване на документи – 06.03.2017 г.

Областна администрация Перник обявява процедура за търсене на изпълнител на работа по реализиция на проект по програма за ТГС България - Сърбия 2014-2020
25.01.2017
Областна администрация Перник обявява процедура за търсене на изпълнител на работа по реконструкция на стара къща в село Кошарево, община Перник. Обновяването е част от проектните дейности, които се реализират с финансовата помощ на Interreg - ИПП Програма за ТГС България - Сърбия 2014- 2020 г. Тръжната документация е публикувана на сайта на администрацията www.pk.government.bg и на страницата на програмата - ИПП ТГС България - Сърбия 2014- 2020 - www.ipacbc-bgrs. На тези адреси могат да бъдат задавани въпроси и да бъде заявявана необходимост от допълнителна информация. Крайният срок за подаване на оферти е 12.00 часа на 29 март 2017г.

Областна администрация Перник въвежда комплексна административна услуга, съвместно с НАП Перник
25.01.2017
Областна администрация Перник информира, че считано от 01.01.2017г., съвместно с НАП, въвежда комплексна административна услуга. Административната услуга освобождава участниците в различни процедури от задължението да представят удостоверение за наличие или липса на задължения. Информацията ще бъде служебно набавяна и използвана при възлагане на обществени поръчки, подписване на договори, провеждане на търг, издаване на индивидуален административен акт и др.  

Нов график за движение на влаковете влиза в сила от 11.12.2016 г.
05.12.2016
Уведомяваме гражданите от област Перник, че от  11-и декември (неделя) 2016г.,  влиза в сила новия График за движение на влаковете на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД. В разписанията има промени в часовете на тръгване на влаковете, но няма да има съкращаване на влакове. Предвидено е в новата транспортна схема най-натоварените крайградски пътнически влакове да пътуват на по-чести интервали.В сутрешните часове влаковете по направлението Перник - София ще се движат на интервал от 20 минути, а в следобедните часове и вечер композициите по направлението София - Перник ще се движат на интервал от 40 минути.С цел подобряване транспортното обслужване на населението,...

Областният управител ще проведе среща-консултация с представители на партии и коалиции за определяне на състав на Районната избирателна комисия
29.08.2016
На 9 септември ще се проведе среща – консултация при Областния управител с представители на партии и коалиции за определяне на състав на Районната избирателна комисия за произвеждането на избори за президент и вицепрезиден на Република България и Националния референдум, насрочени на 06 ноември 2016 г. Покана до политическите партии и коалиции от партии за участие в срещата. Приложение №7 ПВР/НР - Декларация  по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК  

Търсене
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия