Областен съвет по условия на труд

Нормативно основание: Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Предмет на дейност:· Координация и сътрудничество при разработване и провеждане на регионалната политика при осъществяване на здравословни и безопасни условия на труд.

Председател:

арх. Михаил Михайлов – Зам.областен управител на област Перник

Секретар:

Светлана Петкова – Младши експерт в дирекция АКРРДС,

Областна администрация – Перник

Членове:

1.

Елена Иванова

Директор на дирекция АКРРДС

2.

Бойка Павлова

Председател на Пернишка търговско–промишлена палата

3.

Симеон Илиев

Изпълнителен директор на Регионален бизнес център,

гр.Перник и член на Стопанска камара Перник

4.

Наташа Ангелова

Председател на Регионалния съвет на КНСБ - Перник

5.

Любомир Жотев

Председател на СРС „ Подкрепа” - Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия