Областен съвет по сигурност

Нормативно основание: Закон за отбраната и въоръжените сили, Закон за администрацията, Закон за защита при бедствия.

Предмет на дейност: Подготовка и оценка на служителите от състава на управленските структури за управление на силите и средствата при преминаване на страната от мирно към военно положение, оценка на техните познания за действия при различни условия, оценка на оперативни дежурни и готовността за работа на работните места, оценка на готовността за комуникационно-информационната система за работа във военно време; Провеждане на ситуационни игри за практическо изпълнение на дейности, учения и тренировки, изпити.

Председател: Ирена Любенова Соколова  - Областен управител на Перник

Секретар: Петко Петков – Главен специалист „ОМП” – Областна администрация Перник

Състав: Представители на: Областна администрация Перник, общините Перник, Радомир, Земен, Трън, Брезник и Ковачевци, ОД на МВР, ОУ на ПБЗН, Областен военен отдел, Виваком, РЗИ, ЦСМП, „ВиК” ООД, РЗОК, „Български пощи”, ОПУ, „Напоителни системи”, „Геозащита” ЕООД, Инспекция по труда, РИО на МОН, БЧК, РИОСВ, ЧЕЗ, ГРАО, МЕПР, НАП, Окръжен съд, Окръжен прокурор, Окръжна следствена служба, ОД „Земеделие”, ДАИ, ТД „ Национална сигурност” - Перник, ТД „Митница”.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия