Епизоотична комисия
 

pdf buttonАктуализиран състав на епизоотична комисия

 

Заповед

На основание чл. 32, ал.1, във връзка с чл. 31,ал.1, т.1 и т.2 от Закона за администрацията и съгласно чл. 128 от  Закона за ветеринарномедицинската дейност

Председател: Кирил Леонов, зам. областен управител на област Перник

Секретар: Валентина Сандева, ст. експерт „Регионално развитие”, дирекция „АКРРДС”

Членове:

1. Юрисконсулт  в ОА Перник

2. Кметове на общини на територията на област Перник

3. Директор на ОД на МВР – Перник

4. Директор на Областна дирекция по безопасност на храните-Перник

5. Директор на РЗИ- Перник

6. Директор на ОУ „ПБЗН” – Перник

7. Директор на Областно пътно управление – Перник

8. Директор на Държавно горско стопанство – Радомир

9. Директор на Държавно горско стопанство – Земен

10. Директор на Държавно горско стопанство - Брезник

11. Директор на Държавно горско стопанство – Трън

12. Директор на Държавно ловно стопанство с. Кладница

13. Председател на Ловно-рибарско сдружение - гр.Перник

14. Председател на Ловно-рибарско сдружение „Радомир” – гр.Радомир

15. Председател на Ловно-рибарско сдружение  – гр.Брезник

16. Председател на Ловно-рибарско сдружение „Руй”- гр. Трън

17. Началник сектор ” Рибарство, аквакултури и контрол”- Перник

Работата на постоянно действащата епизоотична комисия да се организира и ръководи от Председателя.

С настоящата ОТМЕНЯМ предишна ЗАПОВЕД № РД-96 от 27.11.2013 г.

Заповедта да се връчи на лицата от състава на комисията за сведение и изпълнение.

Областен управител на гр. Перник:

Бойка Павлова - областен управител на област с административен център Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия