Областна стратегия за развитие 2014-2020г.
На 20.06.2013г. ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие

На 20.06.2013г. (четвъртък),  от 14:00 ч., в Конферентната зала на Областна администрация – Перник ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие при следния дневен ред:

1. Представяне на Областната стратегия за развитие на област Перник за периода 2014-2020.

2. Гласуване на Областната стратегия за развитие и на постъпили конкретни предложения за промени на текстове в нея.

Област Перник

Проект: Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014 – 2020 г. (РПР ЮЗР 2014 -2020): Стратегическа рамка

Предложение от МБАЛ - Перник във връзка с Областната стратегия за развитие 2014-2020г.

Анализ - Област Перник - Здравеопазване и околна среда

Анализ - Област Перник - Образование и култура

Област Перник - Стратегия за развитие 2014-2020г. - Аналитична част

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия