Предстоящи събития
21 март от 10:30 часа, редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК

22 март от 10:00 часа, среща във връзка с предстоящите парламентарни избори с кметове и ръководители на организационно-техническите екипи

22 март от 14:00 часа, заседания на Комисия по заетост към областния съвет за развитие

Търсене
Електронна пощенска кутия
Избори 2017
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия