№ CB007.1.21.040 "Инвестиция в здравето и просперитета на младежта в българо- сръбския регион" - “Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region"
Период на изпълнение
      
23.11.2016 г. - 23.11.2018 г.

Стойност
      
593 684,01 eвро

Кратко описание на проекта

       Инвестиционна подкрепа за изграждане на по-добра среда за обучение и развитие на младежта в гр. Перник, чрез използване на партньорски модели в сферата на икономическото, социално и екологично предприемачество, както и създаване на младежки мрежи от двете страни на границата. Предвижда се изграждане на дребно мащабна инфраструктура и спортни съоръжения за осигуряване на физическа достъпност до младежка, образователна и развлекателна инфраструктура. Локацията на обекта от Българска страна е Училищен двор на Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев" и Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски", находящи се в гр. Перник, ул."Силистра" No 10. Областна администрация Перник е партньор по проекта, а водещ партньор е Градска община Червени кръст.

Презентация на проекта

Цели на проекта
  • Да се изградят умения за предприемачество, екипна работа и изграждане на личностни качества у младите хора
  • да се подобри материалната база за спорт, физическо възпитание и извънучилищни дейности.
  • да се създаде възможност за отдих и спорт.
  • да се създаде възможност за професионална и социална реализация в граничната зона.
  • балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия.
Резултати
  • повишаване нивото на информираност на родители, учители и широката общественост какви са социалните последици от затлъстяването.
  • подобряване на възможностите за обучение за професионално образование и предприемачество.
  • Укрепване на териториалното сближаване в трансграничния регион чрез развитие на социалната инфраструктура в областта на спорта.

Презентации от пресконференция за представяне на проекта

Презентация на България

Презентация на Сърбия

Новини и популяризиране на проекта:

Съобщение: Отваряне на офертите на участиниците процедура за възлагане на обществена поръчка по проект CB007.1.21.040 на програма ТГС ИПП България-Сърбия

Емисия новини на ТВ "Кракра" с репортаж за проекта

Ето в какво ще се превърне двора на Минната гимназия: нова ограда, игрище за футбол, баскетбол, волейбол, фитнес и модерна лекоатлетическа писта

По проект ще се изгради модерна спортна площадка зад минния техникум в "Димова махала"

Училищен двор в Перник ще бъде ремонтиран по програма за трансгранично сътрудничество

Почела реализација пројекта са Перником

Репортаж в сръбската телевизия Belle amie

Областна администрация Перник с два проекта по ТГС България - Сърбия

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия