№ CB007.1.11.220 " Туризъм и традиции - цветни, забавни, атрактивни" - "Tourism and traditions - colorful, fun, attractive"
Период на изпълнение
       23.11.2016 г. – 23.07.2018 г.

Стойност
      
598 501.52 евро

Кратко описание на проекта

       Разработване на проект в партньорство с община Ниш, по приоритет 1  -Устойчив туризъм, специфична цел 1 – Атрактивност на туризма, където основни обекти ще бъдат  - от българска страна – Създаване на музей на маските и кукерското наследство в с. Кошарево, а от сръбска страна – създаването на туристическа атракция, базирана на природните ресурси на община Ниш. В допълнение се предвиждат и дейности по популяризиране на обектите и движимото културно наследство на регииона, както и управление на проекта.

Презентация на проекта

Цели на проекта

Oбщата цел на проектa е:
  •  Балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия.

Специфичните цели са:

  • Оползотворяване на нематериалното наследство за развитие на туризма
  • Участие на местните общности в мерки за устойчиво развитие
Резултати
  • 2 нови туристически обекти, създадени в Кошарево и Видрище
  • Запазване на традициите, които са ни съхранили като народ

Обществена поръчка за избор на фирма изпълнител:
Областна администрация Перник обявява процедура за търсене на изпълнител на работа по реализиция на проект по програма за ТГС България - Сърбия 2014-2020

Новини и популяризиране на проекта:
Областният управител прдстави проект по програма ТГС България - Сърбия на Регионален съвет за развитие на Югозападей район  - Дневен ред на заседание на РСР на ЮЗР и презентазия на проекта
Две нови туристически локации ще бъдат обособени в брезнишкото село Кошарево и в сръбската местност "Видрище"
Областна администрация Перник с два проекта по ТГС България - Сърбия
Паметник на културата от вековете и туристически обект сближават българи и сърби
Сръбски общинари се поклониха пред частицата от мощите на Света Петка в средновековния храм на Брезник
Емисия новини на ТВ "Кракра" с репортаж за проекта
Видеорепортаж на информационния сайт zapadno.com
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия