Избори 2017

- Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


- Районна избирателна комисия – Перник e назначена с  Решение № 4165-НС/31.01.2017 г. , на Централната избирателна комисия.
Kонтакти и адрес на комисията:

 • гр. Перник, пл. ''Св. Иван Рилски'' 1Б, заседателна зала ''Ерма'', находяща се на партерен етаж в Областна администрация Перник;
 • телефон:076/64 99 17;
 • стационарен и мобилен телефон: 076/64 99 21; 0888/ 787 254;
 • телефон и факс: 0882/ 630 465;
 • e-mail: rik14@cik.bg
Електронна страница на Централна избирателна комисия - www.cik.bg
Електронна страница на Районна избирателна комисия Перник 14 - rik14.cik.bg

- Технически екип на Областна администрация Перник

телефон: 076 64 99 10  електронна поща: oblast@pk.government.bg

Ръководител на екип:  Мирослав Стоицев - заместник областен управител на област Перник

Членове:

 1. Стефка Петрова – Директор на дирекция АКРРДС
 2. Юлиана Арнаудова – Главен счетоводител в Областна администрация Перник
 3. Габриела Владимирова - Експерт „Връзки с обществеността” в Областна администрация Перник
 4. Любомир Тасев - Главен експерт „Регионално развитие” в дирекция АКРРДС
 5. Росица Рангелова - Главен експерт „Регионално развитие” в дирекция АКРРДС
 6. Биляна Лазова –Главен експерт „Административен контрол” в дирекция АКРРДС
 7. Диана Кирилова – Старши експерт „Регионално развитие” в дирекция АКРРДС
 8. Марчела Василева - Младши експерт „Регионално развитие” в дирекция АКРРДС
 9. Антоан Димитров - Младши експерт „Старт на кариерата”
 10. Митко Райков – изпълнител – шофьор в Областна администрация Перник

Резервни членове:

 1. Боряна Сандова – Главен експерт „Държавна собственост” в дирекция АКРРДС
 2. Бистра Тодорова  – Главен експерт „Държавна собственост” в дирекция АКРРДС

- Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017”, в подраздел „За избирателите“, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. https://www.cik.bg/bg/361

За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

Областният управител Васил Михайлов проведе заключителна работна среща във връзка с провеждането на изборите за Народни представители на 26.03.2017 г.
ЦИК проведе дистанционно обучение на РИК Перник
Проведе се първата работна среща за организацията и провеждането на предстоящия избор за народни представители на 26.03.2017 г.

Политическите партии постигнаха съгласие за състава на РИК по време на консултациите при областния управител

Областният управител насрочи консултации с представители на партии и коалиции за определяне на състава на Районната избирателна комисия

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия