Заповеди

Обявяване на списък с категориите информация подлежащи на класификация като служебна тайна

Заповед: Такси за ползване на административни и/или образователни, здравни или хуманитарни дейности.

Заповед на Областния управител за проверка на хидротехническите съоръжения в област Перник - 2014г.

Заповед № РД-35/08.04.2014г. за определяне на пожароопасен сезон в горите на територията на област Перник

Заповед - 1 стр.

Заповед - 2 стр.

Заповед за определяне състава на Обществения консултативен съвет

Заповед № РР- 9, 20.08.2013г., за заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията, определено за 23.08.2013г.

приложение 1

приложение 2

Заповед № РР- 8, 09.08.2013г., за заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията, определено за 15.08.2013г.:

приложение 1

приложение 2

приложение 3

Заповед за определяне на пожароопасния сезон в горите през 2013г.

Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на работник, поддръжка по проект "Подкрепа за заетост"

Заповед РД-80 за принудително отнемане на част от недвижим имот държавна собственост

Заповед РД-102 за принудително отнемане на част от недвижим имот държавна собственост

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия