Заседание на Областната комисията „Военни паметници” - 25.04.2014г.

На 25.04.2014г., от 10.00 часа, в Заседателната зала на Областна администрация - Перник ще се проведе заседание на Областната комисията „Военни паметници” при следния дневен ред:

   1. Приемане на годишен план за работа на Областна комисия „Военни паметници”.

   2. Разглеждане на преписка, относно изграждане на общ паметник на загиналите за свободата и независимостта на България.                                              

   3. Разни.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия