Ще бъдат поднесени цветя на всички паметници в областта по повод 100 г. от Балканската война

На днешното си заседание, членовете на Областната комисия „Военни паметници” се запознаха с постъпило писмо от община Земен, във връзка с дописване на имената на загинали войници на паметника в с. Елов дол.

Обсъдено и гласувано бе изготвянето на областен календар, в който да бъдат включени всички инициативи на общините, свързани с честването на 100 г. от Балканската война.

На днешното заседание бе решено писмено да бъдат запознати кметовете на общини в област Перник с начина на финансиране на военните паметници при извършване на: ремонт, реставрация и почистване, изграждане на нов паметник, съгласно закона за военните паметници.

Участниците в заседанието се обединиха около идеята на 05.10.2012 г., в 10.00 часа, да бъдат поднесени цветя на военните паметници на територията на цялата област, в знак на уважение и признателност, във връзка с отбелязването на 100 години от започването на Балканската война.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия