ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ” – 13.12.2011 Г.

На основание на годишния план на Областна комисия „Военни паметници” и писмо №060080 от 13.12.2011 г. на Областния управител на Област Перник се проведе третото редовно заседание на областната комисия при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на Областна комисия „Военни паметници” за календарната 2011 г.
  2. Изслушване на предложения от общините за мероприятия, които да се включат в работния план за 2012 г. на Областна комисия „Военни паметници”.

С писмо на министъра на отбраната Аню Ангелов, в началото на годината бяха приети Правила за работата на Областната комисия „Военни паметници”. Изготвен бе календар на честванията и мероприятията, свързани с войнишките паметници на територията на Пернишка област.

След като общините подадоха информация за съществуващите на територията им военни паметници, бе изготвен Областен регистър на военните паметници, който е   публикуван на официалната интернет – страница на ОА – Перник.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия