ВПИСВАНЕ НА НОВООТКРИТ ПАМЕТНИК В ОБЛАСТНИЯ РЕГИСТЪР

С писмо на ВрИД кмета на община Радомир, с вх. № 08-03-25, от 10.10.2011 г., до председателя на Областната комисия "Военни паметници" постъпи предложение за вписване в общия регистър на военните паметници на Област Перник, на новооткритата паметна плоча, посветена на загиналите във войните радомирци. За паметната плоча са представени необходимите документи и тя е записана в Областния регистър. 

 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия