КОМИСИЯТА ПРИЕ ОБЛАСТНИЯ РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

На третото редовно заседание на Областната комисия „Военни паметници , което се проведе на 23.06.2011 г, бе одобрен областния регистър и картотека на военните паметници, намиращи се на територията на област Перник.  

        Комисията с пълно мнозинство прие регистъра, в който са включени 93 паметника:

Община Перник –  26

Община Радомир - 21

Община Брезник -  9

Община Трън - 10

Община Земен -  14

Община Ковачевци – 13

Всеки паметник е подробно описан в анкетна карта, с приложен снимков материал и списък на загиналите войници и офицери, за които се отнася. В началото на месец септември 2011 г. общият регистър ще бъде публикуван на интернет – страницата на Областна администрация – Перник.

Областният регистър „Военни паметници” на област Перник е отворен и може да се актуализира при подаване  на регламентирана документация от страна на общините.

Актуализиран регистър на военните паметници в Пернишка област  - 24.10.2011г.

№ по ред

ОБЩИНА,

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ВИД НА

ПАМЕТНИКА

СНИМКОВ

МАТЕРИАЛ

АНКЕТНА

КАРТА

СПИСЪК НА

ЗАГИНАЛИТЕ

 

ОБЩИНА ПЕРНИК

       

1.

гр. Батановци

Паметна плоча

да

да

да

2.

гр. Батановци

Паметник

да

да

да

3.

Кв. Бела вода

Паметна плоча

да

да

да

4.

с. Богданов дол

Паметна плоча

да

да

да

5.

с. Боснек

Паметник

да

да

да

6.

с. Велковци

Паметна плоча

да

да

да

7.

с. Вискяр

Паметна плоча

да

да

да

8.

с. Витановци

Паметна плоча

да

да

да

9.

с.  Г.Бучино

Паметник

да

да

да

10.

с. Дивотино

Паметник

да

да

да

11.

с. Драгичево

Паметник

да

да

да

12.

с. Зидарци

Паметник

да

да

да

13.

с. Кладница

Паметна плоча

да

да

да

14.

с. Кралев дол

Паметна плоча

да

да

да

15.

с. Лесковец

Паметник

да

да

да

16.

с. Мещица

Паметна плоча

да

да

да

17.

гр. Перник-1

Паметна плоча

да

да

да

18.

гр. Перник-2

Паметник

да

да

да

19.

гр. Перник-3

Паметник

да

да

да

20.

с. Планиница

Паметник

да

да

да

21

с. Расник

Паметник

да

да

да

22.

с. Студена

Паметна плоча

да

да

да

23.

с. Студена

Паметник

да

да

да

24.

с. Църква

Паметник

да

да

да

25.

с. Черна гора

Паметник

да

да

да

26.

с. Ярджиловци

Паметник

да

да

да

 

ОБЩИНА РАДОМИР

       

1.

с. Байкал

Паметник

да

да

да

2.

с. Бобораци

Паметник

да

да

да

3.

с. Горна Диканя

Паметник

да

да

да

4.

с. Дебели лаг

Паметник

да

да

да

5.

с. Долна Диканя

Паметна плоча

да

да

да

6.

с. Дрен

Паметна плоча

да

да

да

7.

с. Друган

Паметник

да

да

да

8.

с. Жедна

Паметна плоча

да

да

да

9.

с. Извор

Паметник

да

да

да

10.

с. Копаница

Паметна плоча

да

да

да

11.

с. Негованци

Паметник

да

да

да

12.

с. Поцърненци-1

Паметник

да

да

да

13.

с. Поцърненци-2

Паметник

да

да

да

14.

с. Прибой

Паметник

да

да

да

15.

с. Радибош

Паметник

да

да

да

16.

гр. Радомир-1

Паметник

да

да

да

17.

гр. Радомир-2

Паметник

да

да

да

18.

гр. Радомир-3

Паметник

да

да

да

19.

гр. Радомир-4

Паметна плоча

да

да

да

20.

с. Стефаново

Паметна плоча

да

да

да

21.

с. Углярци

Паметник

да

да

да

22.

с. Чуковец

Паметник

да

да

да

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК

       

1.

Гр.Брезник

Паметник

да

да

да

2.

Гр.Брезник

Паметник мор.

да

да

да

3.

гр.Брезник

Паметник

да

да

да

4.

гр.Брезник

Паметник

да

да

да

5.

с. Горни Романци

Паметник

да

да

да

6.

с. Долна Секирна

Паметник

да

да

да

7.

с. Красава

Паметник

да

да

да

8.

с. Ноевци

Паметна плоча

да

да

да

9.

с. Завала

Паметник

да

да

да

 

ОБЩИНА ТРЪН

       

1.

гр.Трън

Паметник

да

да

не

2.

гр.Трън

Паметник

да

да

не

3.

гр.Трън

Паметна плоча

да

да

не

4.

с. Врабча

Паметна плоча

да

да

да

5.

с. Вукан

Паметник

да

да

не

6.

с. Долна Мелна

Паметник

да

да

да

7.

с. Костуринци

Паметник

да

да

да

8.

с. Парамун

Паметник

да

да

да

9.

с. Студен извор

Паметна плоча

да

да

не

10.

с. Ярловци

Паметник

да

да

да

 

ОБЩИНА ЗЕМЕН

       

1.

с. Беренде

Паметник

да

да

да

2.

с. Блатешница

Паметник

да

да

да

3.

с. Враня стеня

Паметник

да

да

да

4.

с. Горна Глоговица

Паметник

да

да

да

5.

с. Горна Глоговица-2

Паметник

да

да

не

6.

с. Дивля

Паметник

да

да

да

7.

с. Елов дол

Паметник

да

да

да

8.

с. Жабляно

Паметна плоча

да

да

да

9.

гр. Земен

Паметник

да

да

да

10.

с. Калотинци

Паметник

да

да

да

11.

с. Одраница

Паметник

да

да

да

12.

с. Пещера

Паметник

да

да

да

13.

с. Пещера-2

Паметник

да

да

да

14.

с. Смиров дол

Паметник

да

да

да

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

       

1.

с. Егълница

Паметник

да

да

да

2.

с. Ковачевци

Паметник

да

да

да

3.

с. Косача

Паметник

да

да

да

4.

с. Косача-1

Паметник

да

да

да

5.

с. Калища-1

Паметник

да

да

да

6.

с. Калища-2

Паметник

да

да

да

7.

с. Калища-3

Паметник

да

да

да

8.

с. Лобош

Паметник

да

да

да

9.

с. Ракиловци-1

Паметник

да

да

да

10.

с. Ракиловци-2

Паметник

да

да

да

11.

с. Светля

Паметник

да

да

да

12.

с. Сирищник

Паметник

да

да

да

13.

с. Слатино

Паметник

да

да

да

 

№ по ред

ОБЩИНА,

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ВИД НА

ПАМЕТНИКА

СНИМКОВ

МАТЕРИАЛ

АНКЕТНА

КАРТА

СПИСЪК НА

ЗАГИНАЛИТЕ

 

ОБЩИНА ПЕРНИК

       

1.

гр. Батановци

Паметна плоча

да

да

да

2.

гр. Батановци

Паметник

да

да

да

3.

Кв. Бела вода

Паметна плоча

да

да

да

4.

с. Богданов дол

Паметна плоча

да

да

да

5.

с. Боснек

Паметник

да

да

да

6.

с. Велковци

Паметна плоча

да

да

да

7.

с. Вискяр

Паметна плоча

да

да

да

8.

с. Витановци

Паметна плоча

да

да

да

9.

с.  Г.Бучино

Паметник

да

да

да

10.

с. Дивотино

Паметник

да

да

да

11.

с. Драгичево

Паметник

да

да

да

12.

с. Зидарци

Паметник

да

да

да

13.

с. Кладница

Паметна плоча

да

да

да

14.

с. Кралев дол

Паметна плоча

да

да

да

15.

с. Лесковец

Паметник

да

да

да

16.

с. Мещица

Паметна плоча

да

да

да

17.

гр. Перник-1

Паметна плоча

да

да

да

18.

гр. Перник-2

Паметник

да

да

да

19.

гр. Перник-3

Паметник

да

да

да

20.

с. Планиница

Паметник

да

да

да

21

с. Расник

Паметник

да

да

да

22.

с. Студена

Паметна плоча

да

да

да

23.

с. Студена

Паметник

да

да

да

24.

с. Църква

Паметник

да

да

да

25.

с. Черна гора

Паметник

да

да

да

26.

с. Ярджиловци

Паметник

да

да

да

 

ОБЩИНА РАДОМИР

       

1.

с. Байкал

Паметник

да

да

да

2.

с. Бобораци

Паметник

да

да

да

3.

с. Горна Диканя

Паметник

да

да

да

4.

с. Дебели лаг

Паметник

да

да

да

5.

с. Долна Диканя

Паметна плоча

да

да

да

6.

с. Дрен

Паметна плоча

да

да

да

7.

с. Друган

Паметник

да

да

да

8.

с. Жедна

Паметна плоча

да

да

да

9.

с. Извор

Паметник

да

да

да

10.

с. Копаница

Паметна плоча

да

да

да

11.

с. Негованци

Паметник

да

да

да

12.

с. Поцърненци-1

Паметник

да

да

да

13.

с. Поцърненци-2

Паметник

да

да

да

14.

с. Прибой

Паметник

да

да

да

15.

с. Радибош

Паметник

да

да

да

16.

гр. Радомир-1

Паметник

да

да

да

17.

гр. Радомир-2

Паметник

да

да

да

18.

гр. Радомир-3

Паметник

да

да

да

19.

гр. Радомир-4

Паметна плоча

да

да

да

20.

с. Стефаново

Паметна плоча

да

да

да

21.

с. Углярци

Паметник

да

да

да

22.

с. Чуковец

Паметник

да

да

да

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК

       

1.

Гр.Брезник

Паметник

да

да

да

2.

Гр.Брезник

Паметник мор.

да

да

да

3.

гр.Брезник

Паметник

да

да

да

4.

гр.Брезник

Паметник

да

да

да

5.

с. Горни Романци

Паметник

да

да

да

6.

с. Долна Секирна

Паметник

да

да

да

7.

с. Красава

Паметник

да

да

да

8.

с. Ноевци

Паметна плоча

да

да

да

9.

с. Завала

Паметник

да

да

да

 

ОБЩИНА ТРЪН

       

1.

гр.Трън

Паметник

да

да

не

2.

гр.Трън

Паметник

да

да

не

3.

гр.Трън

Паметна плоча

да

да

не

4.

с. Врабча

Паметна плоча

да

да

да

5.

с. Вукан

Паметник

да

да

не

6.

с. Долна Мелна

Паметник

да

да

да

7.

с. Костуринци

Паметник

да

да

да

8.

с. Парамун

Паметник

да

да

да

9.

с. Студен извор

Паметна плоча

да

да

не

10.

с. Ярловци

Паметник

да

да

да

 

ОБЩИНА ЗЕМЕН

       

1.

с. Беренде

Паметник

да

да

да

2.

с. Блатешница

Паметник

да

да

да

3.

с. Враня стеня

Паметник

да

да

да

4.

с. Горна Глоговица

Паметник

да

да

да

5.

с. Горна Глоговица-2

Паметник

да

да

не

6.

с. Дивля

Паметник

да

да

да

7.

с. Елов дол

Паметник

да

да

да

8.

с. Жабляно

Паметна плоча

да

да

да

9.

гр. Земен

Паметник

да

да

да

10.

с. Калотинци

Паметник

да

да

да

11.

с. Одраница

Паметник

да

да

да

12.

с. Пещера

Паметник

да

да

да

13.

с. Пещера-2

Паметник

да

да

да

14.

с. Смиров дол

Паметник

да

да

да

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

       

1.

с. Егълница

Паметник

да

да

да

2.

с. Ковачевци

Паметник

да

да

да

3.

с. Косача

Паметник

да

да

да

4.

с. Косача-1

Паметник

да

да

да

5.

с. Калища-1

Паметник

да

да

да

6.

с. Калища-2

Паметник

да

да

да

7.

с. Калища-3

Паметник

да

да

да

8.

с. Лобош

Паметник

да

да

да

9.

с. Ракиловци-1

Паметник

да

да

да

10.

с. Ракиловци-2

Паметник

да

да

да

11.

с. Светля

Паметник

да

да

да

12.

с. Сирищник

Паметник

да

да

да

13.

с. Слатино

Паметник

да

да

да

Общо паметници в Пернишка област – 94

Перник       - 26

Радомир     – 22

Брезник      -  9

Трън           - 10

Земен         - 14

Ковачевци  - 13

След промени в закона за военните паметници със статут на такива са и паметните знаци, на които редом до имената на загинали във войните бойци, са записани и имената на партизани. Това съобщи представителя на Министерство на отбраната Иво Ангелов.

Областният управител инж. Иво Петров ще изпрати писмо до министъра на отбраната Аню Ангелов, за да получи експертно становище за военния паметник, намиращ се в частен имот в град Батановци.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия