ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ „ ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ ” ЗАСЕДАВА НА 23.06.2011 Г.

На 23.06.2011г., от 13.00 ч., в заседателната зала на Областна администрация - Перник, ще се проведе третото редовно заседание на Областната комисия „Военни паметници”, при следния дневен ред:

1.Приемане на Областен регистър и картотека на военните паметници, намиращи се на територията на Пернишка област, след направените допълнения от общините за изпуснати или непосочени такива.

2. Разглеждане и приемане на документи, относно ремонт на военни паметници на територията на областта, които общините могат да представят на заседанието.

3.Разни.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия