ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ” ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2011Г.

 На 23.02.2011г. от 13.00 часа в залата на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната комисия „Военни паметници”  при следния дневен ред:

1. Разглеждане и утвърждаване на Плана за работа на Областна комисия „Военни паметници” за 2011г.

Докладва: Петко Петков - секретар на Комисията.

2. Предоставяне от общините на анкетни карти и необходимия снимков материал за изпуснати или не посочени военни паметници за попълване на областния регистър и картотеката.

Докладват: Членове на комисията от общините.

3. Разни.

С Плана за работа на Областна комисия „Военни паметници” за 2011г. може да се запознаете и на сайта на Областна администрация - Перник: www. pk.government.bg.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия