Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата - 14.03.2013г.

Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата  - 14.03.2013г.

Днес 14.03.2013г. от 14.00ч. в Заседателната зала на Областна администрация Перник се проведе Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Област Перник, при следния дневен ред:

1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред.

Първото общо заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата бе открито от председателя на Комисията зам. областния управител Радослав Йорданов. Той запозна присъстващите с идеята за създаване на ,,Областна стратегия за подобряване на безопасността по пътищата на Област Перник’’, и задълженията на всички институции, пряко заинтересовани от организацията на движението по пътищата (стратегическите планове за идната година и докладите за изминалата година).

2. Обсъждане на проекта на Правилника за организацията и дейността на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

След общо гласуване, Правилникът бе приет.

3. Доклад от представител на Центъра за спешна медицинска помощ за общото състояние на спешната помощ и възможностите за реакция в различните ситуации.

Мариан Георгиев – началник автотранспорт в ЦСМП – Перник посочи начина и времето за обработване на информацията от подаването на сигнал за помощ до излизането на специализирания автомобил от гаража, както и процедурите, които извършват лекарите при пристигане на местопроизшествието. Представи статистика на обслужените при ПТП пациенти, която показва, че най-много хора са пострадали през летните месеци в градовете. Посочени бяха и участъците с често случващи се пътнотранспортни произшествия.

4. Доклад от представител на ОД на МВР  - сектор ,,Пътна полиция'' за общото състояние на безопасността по пътищата и предприемане на мерки за намаляване на пътните произшествия в участъците с повищена концентрация на такива през летния сезон. Предложения за извършване на дейности допринасящи за подобряване на безопасността на пътя. Възможност за видеозаснемане на възлови участъци и кръстовища.

Петър Соколов – началник сектор ,,Пътна полиция'' в ОД на ,,МВР'' - Перник, престави данни за дължината на пътната мрежа в областта по класове. Според статистиката  на МВР от последните 5 години, има тенденция към понижаване на тежките ПТП, от 134 през 2008г., на 70 през 2012г. Г-н Соколов изказа удовлетворение от доброто взаимодействие между служители от сектор ,,Пътна полиция’’ със Областната и общинските администрации, Общински инспекторат при Община Перник, Областен отдел ,,КД-ДАИ’’, Центъра за спешна медицинска помощ, както и на Българския червен кръст и Регионалния инспекторат по образованието при провеждане на различни мероприятия и ролеви игри с ученици от различни възрасти.

Съвместно с БЧК бе проведена инициатива за монтиране на видео екран в приемната на КАТ, по който с превантивна дейност непрекъснато се излъчват кадри от катастрофи. Също така през 2013г. на стратегически места ще бъдат монтирани и няколко стационарни камери за следене на пътната обстановка.

5.  Предложения на представителите на общините за стимулиране на хората за използване на алтернативен транспорт чрез изграждане на велоалеи и монтиране на съоръжения за престой на велосипеди.

Представителите на общините заявиха, че с цел намаляване на трафика и вредните емисии във въздуха, предстои да бъдат изградени велоалеи и съоръжения за улеснение при каране.

6. Разни

Обсъждане на други проблеми свързани  предстоящия летен  сезон.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия