П Р О Т О К О Л № 7 от работна среща с представители на бизнеса

Радослав Йорданов: приветства присъстващите и открива срещата. Много важна е координацията между областите, общините и бизнеса. Важно е отношението към неправителствените организации. Пресечна точка на днешната среща е Областната стратегия за развитие за периода 2014 – 2020 г.

Най-голямо предизвикателство за област Перник ще се окаже летището в Кондофрей, на което се надяваме до края на годината да кацат самолети категория “С”.

Ще се увеличат приходите за земеделското финансиране и ще се отделят повече пари за земеделието.

Голям проблем е инфраструктурата. 250 милиона бяха заложени за рехабилитация на пътя София – Гюешево, но за съжаление не се осъществи.

Благодарение на Вас успяваме да задържим нарастването на безработицата в областта. Винаги сме се стремили да подкрепяме бизнеса в Перник.

Елена Иванова: Разяснява целта на срещата. Представя срещите, които са

проведени досега с различните работни групи, които са начални. Европейския съюз

въведе седем годишен период за отчитане, затова и нашата стратегия е за седем

години. Важен в случая е Регионалния план за развитие на Югозападен район, но Областната стратегия за развитие предполага по-широка рамка за развитие и да залегнат най-важните приоритети и проблеми.

Радослав Йорданов: В Радомир има голям проект – 80-90 милиона за воден проект, който предстои да се случи и в Перник.

Елена Иванова: На предишните срещи за образованието се отчете, че образованието трябва да се съобрази с Вашите изисквания. Вие можете да давате идеи и мнения във всички области на работните групи.

Радослав Йорданов: Радомир вече няма да е бенефициент по оперативни програми за регионално развитие, а ще работи само по програми за “Селските Райони”.

МИГ-овете, тези на Брезник и Радомир, тръгнаха да работят.

Людмил Александров: според мен една стратегия не трябва да се ангажира с много неща, а да има само няколко приоритета. Аз искам да обърна внимание на местните данъци и такси, депонирането на отпадъците. От 700 хиляди ние ги свалихме на 350 хиляди, но това е убийствено. Защо събирането на отпадъци се предостави на частни фирми.

Димитър Живков: Трябва да има контрол. Не е важно частна или държавна е фирмата.

Радослав Йорданов: Според мен общините трябва да извършват административни, а не търговски услуги.

Людмил Александров: Една стратегия трябва да създава условия и да намаляваме разходите за общините, местните данъци и такси са част от инвестиционния климат. Областна администрация, чрез своите депутати, може да подпомогне за създаване на законодателна дисциплина за публично частно партньорство.

В страната има градове без пречиствателни станции, а в Радомир ще има две.

Радослав Йорданов: Виждам следващия програмен период като повече пари за селскостопанската политика. Досега субсидираните са 30%, а сега ще са 60%. Това дава устойчивост. По селските програми бизнес не можем да правим.

Местните фирми, летището, два водни цикъла – това е заложено за следващите години. Летището е частно, инвеститорите са чуждестранни и е на три етапа. Очаква се 1000 броя персонал и много поддържащи фирми. Разчита се два милиона пасажери да кацат.

Димитър Живков: Дано всичко това да се случи. Стратегията ни трябва да е ние да сме изпълнители, а не подизпълнители.

Радослав Йорданов: Трябва да се събираме по-често и да излагаме тези идеи.

Димитър Живков: Бизнеса да е ръка за ръка с политиците. Важно е и да се събираме.

Людмил Александров: Аз не знам защо вече не се събираме. Бизнеса и политиците да не са ръка за ръка, а да работят в една посока. Ако бизнеса е съдействал на политическа сила, естествено е бизнеса да търси ползи от това.

Антон Костадинов: Смисълът на тези срещи е да ни чуе властта, а през последните години нямаше чуваемост.

Ако искаме европейско законодателство, не би трябвало да бързаме със срокове, защото са свързани с разходи.

“Идеин” ООД: Ние като нова страна членка на Европейския съюз прекалено много се съгласяваме.

Представя себе си и фирмата.

Ние в България бъркаме политика и партийна система. Политиките трябва да бъдат направени съвместно с бизнеса. Да посочим конкретни проблеми и да ги обсъдим. На предишните срещи всички питаха къде е бизнеса.

Антон Костадинов: Когато говорим за стратегия говорим за програмен период, а последните четири години се получи вакуум. Нас ни интересува какво ще се случи утре. Когато вярваме в утрешния ден тогава ще правим стратегия за години напред.

“Идеин” ООД: Имаме определена рамка на бюджета. Европейския съюз ни дава препоръки, а ние трябва да защитим своите позиции.

Людмил Александров: Една стратегия не е свързана само с пари, но ако започне да се политизира, какво ще правим. Да е по-далеч от политическите партии и да е обединяваща, да дава насоки, да има приемственост. След като се изготви тази стратегия, трябва да се съгласува с бизнеса. Линията на потреблението е много важна.

Димитър Живков: Да се дават пари в програми, които дават блага и се развиват. Предлагам да гледаме само област Перник.

Елена Иванова: Разяснение за планирането и изготвянето на стратегията.

Людмил Александров: Къде са големите фирми, къде е Мината, Стомана, ние сме дежурното присъствие.

“Идеин” ООД: А къде са малките и средни фирми?

Антон Костадинов: Няма ги. Те просто изчезнаха като структури. Имаше десет, от които са останали две – три, а трябваше да са сто.

Димитър Живков: Проблемите в областта са и проблемите в общините. Пътната мрежа и ВиК инсталацията са проблемни. Казва се, че няма пари за пътна инфраструктура, ще се финансират ли тези неща.

Елена Иванова: Относно инфраструктурата, на една от работните групи е поставен този проблем. За днешната среща бяха поканени около петдесет фирми, но не всички дойдоха.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия