Заседание на звеното за мониторинг и оценка на областната стратегия за развитие на социалните услуги
Понеделник, 15 Април 2013 12:21

1. Представяне на резултатите от Годишен мониторингов доклад за 2012 г. на Областната стратегия за развитие за социалните услуги (2010-2015) - Област Перник.

Докладва: гл. експерт „Регионално развитие” ОА Перник

2. Обсъждане на предложения за закриване на стари и въвеждане на нови социални услуги в общините.

Докладват:Представители на общините

3. Обсъждане на предложения за социални услуги, които да бъдат обект на мониторинг през 2013 г.

4. Разни.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия