Заседание на звеното за мониторинг и оценка на областната стратегия за развитие на социалните услуги
Понеделник, 15 Април 2013 12:21

1. Представяне на резултатите от Годишен мониторингов доклад за 2012 г. на Областната стратегия за развитие за социалните услуги (2010-2015) - Област Перник.

Докладва: гл. експерт „Регионално развитие” ОА Перник

2. Обсъждане на предложения за закриване на стари и въвеждане на нови социални услуги в общините.

Докладват:Представители на общините

3. Обсъждане на предложения за социални услуги, които да бъдат обект на мониторинг през 2013 г.

4. Разни.

Търсене
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия