Становище на Държавен архив – Перник по повод Областната стратегия за развитие 2014 – 2020г.
  1. Формиране на обществена представа за съхранение на регионалното архивно наследство, за функциите и значението на институцията като държавен и културен стожер чрез създаване на документален сайт „Фотоархив Перник”. Сайтът да е разработен като програмен продукт за реклама на културно – историческото наследство на Перник и региона и да представя етнография, архитектура, икономическо и обществено – политическо развитие на областта в периода след Освобождението на България от турско робство до днес;
  2. Създаване на електронни/ дигитални версии на статии, рекламни клипове и визитки от значим научен и общестевен интерес за област Перник и публикуването им на сайта на Областна администрация – Перник;
  3. Провеждане на пилотни и извънкласни обучения по история в училищата, координирани от РИО – Перник и съвместно с  др. възможни институции (в пряка връзка с предложението на Соня Станчева, Дворец на културата – Перник);
  4. Участие в курсове, семинари и конференции по образование, култура и спорт от областно ниво;
  5. Честване на 90  години през 2019 г. от обявяване на Перник за град през 1929 г. чрез изложба с рекламни материали с винили и банери на открито.

Изложби за  други важни обществени дейности от възникване и развитие на общините в областта, съпроводени с рекламна дейност за популяризирането им.

Кампания с витрини, рекламни материали, брошури и мултимедия за качествата на желязната минерална вода в Брезник (извора на Бърдото, Брезник) – за кептиране и бутилиране. Целта е изтъкване на историческата значимост на региона от стратегическо значение и привличане на допълнителни инвестиции в област Перник.

Станислава Георгиева,

началник отдел „Държавен архив” - Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия