Покана за избор на изпълнител по реда на раздел IVа от вътрешните правила за обществени поръчки в ОА

Покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на раздел IVа от вътрешните правила за провеждане на процедури по обществени поръчки в Областна администрация - Перник и контрол по изпълнението им

Покана 1стр.

Покана 2 стр.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия