Заседание на Областния съвет за развитие - 27.03.2013г.
Петък, 22 Март 2013 09:51

Заседаниетона Областния съвет за развитие ще се проведе на 27 март /сряда/ 2013г. от 14:00 ч. в гр. Перник – Конферентната зала в Областна администрация на област Перник, партер при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Областния съвет за развитие за 2012 г.

2. План за дейността на Областния съвет за развитие за 2013 г.

3. Практически въпроси по Областната стратегия за развитие на Област Перник 2014-2020 г.

4. Разни.

Търсене
Електронна пощенска кутия
Избори 2017
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия