Обучение за малки и средни предприятия
На 12.09.2012 г. ИАНМСП организира обучение за малки и средни предприятия в област ПерникОбученията ще се проведат по следния график:

 

Град

 

Дата и време на провеждане

 

Място на провеждане

Краен срок за регистрация за участие

 

Кюстендил

 

11.09.2012 г.

(вторник)

10.00 ч.

гр. Кюстендил,

хотел „Стримон”,

зала „Скай Хол”,

ул. „Цар Симеон І” 24

7.09.2012 г.

Перник

 

12.09.2012 г.

(сряда)

10.00 ч.

гр. Перник, хотел „Елит”,

зала „Елит”

ул. „Стара планина” 6

9.09.2012 г.

София

 

13.09.2012 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

гр. София, хотел „Феста”

Зала „Панорама”

бул. „България” 83

10.09.2012

Велико Търново

18.09.2012 г.

(вторник)

10.00 ч.

гр. Велико Търново,

Хотел „Премиер”,

Зала „Царевец”

ул. „Сава Пенев” 1

13.09.2012 г.

Габрово

 

19.09.2012 г.

(сряда)

10.00 ч.

гр. Габрово, хотел „Балкан”,

Зала „Царевец”,

ул. „Емануил Манолов” 14

13.09.2012 г.

Благоевград

 

20.09.2012 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

гр. Благоевград,

Хотел „Кристо”

Конферентна зала

кв. „Вароша”

17.09.2012

Русе

 

25.09.2012 г.

(вторник)

10.00 ч.

гр. Русе, хотел „Вега”,

Зала „Вега”

ул. „Александровска” 48

20.09.2012 г.

Разград

 

26.09.2012 г.

(сряда)

10.00 ч.

гр. Разград,

Хотел „Централ”

Голяма конферентна зала

бул. Бели Лом № 40

23.09.2012 г.

Пазарджик

 

27.09.2012 г.

(четвъртък)

10.00 ч.

гр. Пазарджик

Гранд хотел Хебър,

Зала „Хебър”,

ул. Есперанто № 6

24.09.2012 г.

Участието е безплатно. На всеки участник ще бъде издаден сертификат.

Учебните програми и регистрационните форми са публикувани на интернет-страниците на ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” www.benchmark.bg и ИАНМСП www.sme.government.bg

Желаещите да участват в обученията следва да изпратят попълнената регистрационна форма на e-mail: marketing@benchmark.bg

Въвеждащите обучения се провеждат по Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия