Заседание на Областния съвет за развитие на Област Перник - 21.08.2013г.
Понеделник, 19 Август 2013 10:39

На 21 август 2013г., от 14:00ч., в Конферентната зала на Областна администрация - Перник, ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие на Област Перник.

На заседанието ще бъдат обсъдени и предложени за гласуване:

  Финалната версия на „Областната стратегия за развитие на ученето през целия живот” на Област Перник;

 „ Предварителен регионален генерален план за обособена територия на ВиК ООД – гр. Перник’’, който ще бъде представен от експерти на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

При въпроси и желание да се запознаете с „Предварителен регионален генерален план за обособена територия на ВиК ООД – гр. Перник’’, можете да се обръщате към инж. Борислав Драгомиров – мл. експерт ,,Регионално развитие’’ ,,АКРРДС’’ в Областна администрация Перник на тел. 076/649945 и 0884181177 или e-mail: b.dragomirov@pk.government.bg.

Приложение: Предварителен дневен ред на заседанието

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия