Областни съвети и комисии
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2017 г.


Комисия/Съвет

Акт за създаване

Правилник

Състав

Протоколи

1

Областен съвет за развитие

Заповед № РР - 33/ 20.01.2016г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.02.2013г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Арх. Екатерина Петрова

Архив

Протокол
15.12.16 г.
2

Областен съвет по условия на труд

Заповед №РД-27/ 01.03.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 11.05.2016г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Росица Рангелова

Архив


Протокол

11.05.16 г.

3

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Заповед № РД - 40/ 11.03.2016г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 23.03.2016г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Марчела Василева

Архив

Протокол 23.03.16 г.

4

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № РД-25/ 28.02.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
на 19.04.16 г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Биляна Лазова

Архив

Протокол

19.04.16 г.

5

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

Заповед № РР-42/
04.10.2016 г.

Утвърден правилник
на заседание на
съвета проведено на 07.03.2017 г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
инж. Любомир Тасев

Архив

Протокол

27.10.16 г.

6

Областен съвет за противодействие на корупцията

Заповед № РД- 22/ 27.02.2017г.

Утвърден
правилник на заседание на
Съвета
проведено на 07.02.2012г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Ива Станилова

Архив

План за действие на съвета

Протокол 07.03.17 г.

7

Областен съвет по сигурност

Заповед №ОМП-8/ 27.10.2016г.

Няма правилник 
Закон за отбраната и въоръженните сили

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Петко Петков

 
 8

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Заповед №РД-89/ 26.07.2016 г.

 

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Петко Петков

 

9

Областен съвет по земеделие и гори

Заповед № РД- 77/ 13.06.2016г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на 29.08.2011г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Марчела Василева

Архив

Протокол

01.07.16 г.

10

Областен експертен съвет по устройство на територията

На основание чл.4,ал.2 от ЗУТ

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на
19.08.2016 г.

Председател:
арх.Екатерина Петрова

Архив

Протокол 19.08.16 г.

11

Комисия по заетост към областния съвет за развитие

Заповед № РД- 28/ 01.03.2017г.

Утвърден
правилник на заседание на Комисията с
Протокол № 2 от 2010г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Росица Рангелова

Архив

Протокол
09.03.17 г.

Протокол
15.02.17 г.

12

Епизоотична комисия

Заповед №РД- 29/ 01.03.2017г.

Правилникът
е приет на
заседание на комисията
през 2012г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Росица Рангелова

Архив

Протокол

14.11.16 г.

13

Областна комисия по транспорт

Заповед № РД- 21/ 24.02.2017г.

Утвърден
правилник на
заседание на Комисията 
проведено на 05.10.2011г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол

13.10.16 г.

14

Областна комисия по безопасност на движението

Заповед № РД- 25/ 10.02.2016г.

Утвърден
правилник на
заседание на комисията 
проведено на 26.02.2016г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол 28.09.16 г. 

15

Областна комисия "Военни паметници"

Заповед №РД- 34/ 13.03.2017г.

Правила за
работа на
комисията -

утвърдени 2010г.
от
Министъра на отбраната и въоръжените сили

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Петко Петков

Архив

Протокол

22.11.16 г.

16

Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана.

Заповед № РД- 13/ 31.01.2017г.

Правила за работа
на комисията - утвърдени със
Заповед № 46 /18.07.2011г.
на Областния управител

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Биляна Лазова

Архив

Протокол 02.02.16 г.

Протокол
26.01.16 г.

17

Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях

Заповед №

Няма правилник  Закон за защита
при бедствията

Председател:
инж. Любомир Тасев


Протоколи от проверки на ХТС:
- №25 пролет
2016 г.
- №26 есен 2016 г.

Заповеди за проверки: -№РД-ОМП-3 /21.06.2016 г. - пролет
-№ОМП-9/
11.11.2016 г. - есен
18 Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб

Заповед № ОМП- 7/ 13.03.2017г.

  Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Петко Петков
 

  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2016 г.

 
Търсене
Електронна пощенска кутия
Избори 2017
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия