Областни съвети и комисии
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2017 г.


Комисия/Съвет

Акт за създаване

Правилник

Състав

Протоколи

1

Областен съвет за развитие

Заповед № РР - 16/ 18.07.2017г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.02.2013г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Арх. Екатерина Петрова

Архив
2

Областен съвет по условия на труд

Заповед №РД-27/ 01.03.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 11.05.2016г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:

Архив3

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Заповед № РД - 78/ 06.06.2017г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 23.03.2016г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Марчела Василева

Архив

Протокол 04.05.17 г.

4

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № РД-106/ 11.07.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
на 19.04.16 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Биляна Лазова

Архив


5

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

Заповед № РР-42/
04.10.2016 г.

Утвърден правилник
на заседание на
съвета проведено на 07.03.2017 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
инж. Любомир Тасев

Архив6

Областен съвет за противодействие на корупцията

Заповед № РД- 91/ 22.06.2017г.

Утвърден
правилник на заседание на
Съвета
проведено на 07.02.2012г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Ива Станилова

Архив

План за действие на съвета

Протокол 07.03.17 г.

7

Областен съвет по сигурност

Заповед №ОМП-19/ 28.07.2017г.

Няма правилник 
Закон за отбраната и въоръженните сили

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив
 8

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Заповед №РД-89/ 26.07.2016 г.

 

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

 

9

Областен съвет по земеделие и гори

Заповед № РД- 86/ 19.06.2017г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на 29.08.2011г.

Председател:
инж. Васил Павлов

Секретар:
Марчела Василева

Архив

Протокол 07.04.17 г.

10

Областен експертен съвет по устройство на територията

На основание чл.4,ал.2 от ЗУТ

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на
19.08.2016 г.

Председател:
арх.Екатерина Петрова

Архив11

Комисия по заетост към областния съвет за развитие

Заповед № РД- 28/ 01.03.2017г.

Утвърден
правилник на заседание на Комисията с
Протокол № 2 от 2010г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:

Архив

Протокол 24.04.17 г.

Протокол
09.03.17 г.

Протокол
15.02.17 г.

12

Епизоотична комисия

Заповед №РД- 29/ 01.03.2017г.

Правилникът
е приет на
заседание на комисията
през 2012г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:

Архив13

Областна комисия по транспорт

Заповед № РД- 112/ 24.07.2017г.

Утвърден
правилник на
заседание на Комисията 
проведено на 22.06.2017г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол 22.06.17 г.

14

Областна комисия по безопасност на движението

Заповед № РД- 82/ 12.06.2017г

Утвърден
правилник на
заседание на комисията 
проведено на 26.02.2016г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол
04.04.17 г.


15

Областна комисия "Военни паметници"

Заповед №РД- 102/ 10.07.2017г.

Правила за
работа на
комисията -
утвърдени 2016г.
от Министъра на отбраната

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив16

Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана.

Заповед № РД- 105/ 11.07.2017г.

Правила за работа
на комисията - утвърдени със
Заповед № РД-77 /06.06.2017г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Биляна Лазова

Архив

Протоколи: -26.01.17 г.
-02.02.17 г.
-30.05.17 г. -06.06.17 г.
-21.06.17 г.
-03.07.17 г. -12.07.17 г. -25.07.17 г. -03.08.17 г.

17

Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях

Заповед № РД-95/ 27.06.2017 г.

Няма правилник  Закон за водите

Председател:
Невена Кирилова


Архив

График на проверки
18 Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб

Заповед № ОМП-18/ 28.07.2017г.

  Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков
 

  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2016 г.

 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия