Изготвянето на нова Областна стратегия за периода 2014 – 2020 г. обсъдиха на заседание на ОСР
Понеделник, 11 Февруари 2013 12:01

На 08.02.2013г., на заседание на Областния съвет за развитие на област Перник бе обсъдено изготвянето на новата Областна стратегия за развитие за следващия програмен период (2014-2020г.).  Акцентирано бе върху методическите указания за изработване на областните стратегии за развитие на МРРБ.

Членовете на Областния съвет се запознаха с първоначалните визии за Стратегическия документ и с графика за изпълнение на дейностите. На заседанието бе взето решение за сформиране на работни групи в шест области – „Икономика и пазар на труда”, „Образование, култура и спорт”, „Здравеопазване и околна среда”, „Устройство на територията и градска среда”, „Енергетика и инфраструктура” и „Регионални политики, управление и административен капацитет.”

Предстои създаване на екипите с експерти от всички общини, представители на Областна администрация – Перник, на браншовите организации, ведомства, неправителствени и граждански организации по посочените теми.

В дневния ред на днешното заседание беше гласуван и актуализирания правилник на Областния съвет за развитие.

На заседанието присъстваха кметове и зам.- кметове на общините,  председатели на общинските съвети в областта, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Работата на ОСР бе ръководена от председателя на съвета  - инж. Иво Петров.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия